Zdvíhacie

Zdvíhacie

MONTÁŽ, REKONŠTRUKCIA, OPRAVA, ÚDRŽBA, ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY
VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH

Oprávnenie evidenčné číslo:
0103/20/11/ZZ-O,S-ZZ Aa,b,e,h,Ba1,2,b,c1,2,d1,2,3,4,e,f/OPR
vydané TUV SUD Slovakia, s.r.o.
834/4/2007-ZZ-S,O(OU,M) – Aa,b,c,e,Ba,b,c,e,f,h,i
vydané Technickou inšpekciou, a.s.
001-V-14/IBZZ01-opr sk SM-A,
vydané Inšpekciou práce Ministerstva obrany SR

Druh činnosti:
S – Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
O – Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:
OU – oprava a údržba
M – montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

Druh technického zariadenia:
– Žeriav a zdvíhadlo s motorovým alebo ručným pohonom
– Vrátok s motorovým pohonom
– Pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom
– Výťaha zdvíhacia plošina (osobný, nákladný , stavebný výťah)
– Regálový zakladač so stanovišťom alebo bez stanovišťa obsluhy
– Pohyblivé schody a chodníky
– Výsuvný rebrík s motorovým pohonom
– Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača
– Prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena
– Zdvíhacia rampa, zdvíhacia plošina, zdvíhacie čelo s motorovým pohonom
– Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom
– Schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina