Domov

príprava a realizácia prác v oblasti technického zabezpečenia
VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA
Rezanie vodným lúčom

O SPOLOČNOSTI

K-Kontrol, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 ako organizácia dodávateľského typu. Spoločnosť disponuje profesionálnymi schopnosťami a technickými kompetenciami pre úspešné realizovanie obchodných kontaktov v širokom spektre priemyselných odvetví i občianskej výstavby. V rámci svojho pôsobenia zabezpečuje komplexné technologické dodávky a služby súvisiace s prípravou a realizáciou prác v oblasti technického zabezpečenia a investičnej výstavby.

Súčasné technické a technologické vybavenie spoločnosti a odborná spôsobilosť zamestnancov umožňujú výrobu, montáž, rekonštrukciu, údržbu, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení a oceľových konštrukcií, vrátane montážnych a zváračských prác rôzneho druhu a určenia podľa požiadaviek zákazníka. Na aktivitách firmy sa podieľa profesionálny tím vlastných pracovníkov, zmluvní spolupracovníci a špecializované organizácie.

CERTIFIKÁTY

K-KONTROL, spol. s.r.o je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2008