Služby

Služby

INVESTIČNÉ CELKY A SLUŽBY

Ponuka služieb
– Komplexná realizácia technologických celkov a ich častí vrátane uvedenia do prevádzky
– Rekonštrukcie, montáže, opravy, skúšky a demontáže energetických zariadení
– Oprava, údržba a montáž výrobných a technologických liniek
– Oprava, údržba a montáž strojných a technologických zariadení
– Komplexná inžinierska činnosť pri dovoze, montáži a uvádzaní strojov, technologických celkov a
vyhradených technických zariadení do prevádzky
– Certifikácia strojov a technických zariadení alebo ich častí, posudzovanie zhody
– Odstávky (stredné a generálne opravy strojných a technologických zariadení)
– Denná údržba a opravy strojných a technologických zariadení
– Inžinierska činnosť v oblasti prípravy, realizácie a uvádzania technologických celkov do prevádzky
– Rozpočty a kalkulácie nákladov (zostavenie rozpočtu stavby, kontrola nákladov)
– Dodávateľská činnosť (nákup zariadení, materiálov a služieb)
– Výkon stavebného dozoru a riadenie výstavby
–Klampiarske, pokrývačské a zámočnícke práce
– Sprostredkovanie obchodu a služieb

Ponuka subdodávateľských činností
– Stavebné práce
– Lešenie
– Meranie a regulácia
– Vzduchotechnika
– Tepelné, chladové a zvukové izolácie
– Povrchové úprava materiálov
– Projekčná činnosť
– Skúšky materiálov a zvarových spojov