Kovové konštrukcie

Kovové konštrukcie

KOVOVÉ KONŠTRUKCIE A ICH ČASTI

Ponuka služieb:
Vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie, technologických postupov zvárania, montážnej dokumentácie
Výroba všetkých typov oceľových konštrukcií (sériová a zákazková výroba)

Výrobná skupina A:
– priestorovo zložité stavebné a technologické konštrukcie
– žeriavové dráhy
– nosné konštrukcie pre technologické zariadenia
– potrubné a dopravníkové mosty
– ďalšie nosné konštrukcie funkčne a charakterove podobné

Výrobná skupina B:
– oceľové konštrukcie pre priemyslové, občianske a bytové stavby
– technologické nosné konštrukcie pre kotle, chladiace veže a plynovody
– osvetľovacie veže a stožiare do výšky 25 m
– oceľové konštrukcie ostatných typov a prevedenia transportných zariadení

Výrobná skupina C:
– obslužné lávky
– schodištia, zábradlie
– základové konštrukcie
– rámové a ľahké interiérové konštrukcie
– svetlíky a ďalšie doplnkové konštrukcie pre skupiny A a B

Montáž na mieste realizácie prác (zvárané a skrutkované spoje)
Udržiavanie oceľových konštrukcií (preventívna prehliadka, podrobná prehliadka)
Rekonštrukcie a demontáž oceľových konštrukcií

Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií:
Abrazívna povrchová úprava a čistenie povrchov oceľových konštrukcií (otryskávanie, pieskovanie)
Metalizácia (žiarové nanášanie roztaveného zinku, hliníka a iných kovov)
Náterové systémy

Výrobné a technologické možnosti:
Delenie materiálov strihaním a rezaním
Ohýbanie rúr a profilov (za studena)
Zakružovanie plechov
Tepelné spracovanie zvarovaných konštrukcií (žíhanie)
Trieskové opracovanie