Zváračské práce

ZVÁRAČSKÉ PRÁCE

PREHĽAD POUŽÍVANÝCH SPÔSOBOV ZVÁRANIA

Zváranie elektrickým oblúkom:
MIG – zváranie taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére inertného plynu
MAG – zváranie taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére aktívneho plynu CO2 a jeho zmesí
TIG – zváranie netaviacou sa volfrámovou elektródou v ochrannej atmosfére inertného plynu
MMA – zváranie obalenou elektródou zloženou z kovového jadra a ochranného obalu

Zváranie plameňom (zmes horľavého plynu a kyslíka)

Zváranie plastov:
M1 – Zváranie horúcim plynom a extrúderom (PVC, PP, PE)
M2 – Zváranie horúcim telesom (PP, PE)
M3 – Elektrofúzne zváranie (PP, PE)
M4 – Zváranie horúcim telesom a elektrofúzne zváranie vodných a plynových rúr (PE)

Kvalifikácia pracovníkov:
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN 287-1+A2
Personál spĺňa ustanovenia NV SR č.576/2002 Z.z., príloha č.1, bod 3.1.2 – PED 97/23/EC
Certifikát – Európsky zvárač plastov podľa EN 13 067 a Doc. EWF 581-01

Zváraný materiál- oceľ:
Skupina základného materiálu : 6 (podľa STN CR ISO 15608)
Rozsah platnosti : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.1
Materiál : 11 353.0, 11 373, 11 375.0, 11 375.1, 11 375.2, 11 378, 11 416.1, 11 443.1, 11 478.1, 11 484.1,
11 523.1, 11 531, 12 021.1, 12 022.2, 13 030.1, 13 126.0, 13 220.1, 13 320, 15 121, 15 128.5, 15 130, 15 217,
15 223, 15 230, 15 320.5, 15 323, 16 224, 17 020, 17 021, 17 022, 17 125, 17 041, 17 040, 17 153
Skupina základného materiálu : 8 (podľa STN CR ISO 15608)
Rozsah platnosti : 8, 9.2, 9.3, 10
Materiál : 17 240, 17 241, 17 246, 17 248, 17 248.4, 17 252, 17 341.4, 17 346, 17 348, 17 350, 17 353,
17 356, 17 460

Zváraný materiál- plast:
PVC, PVC-P, PE HDPE, PE LDPE, PP