Nádoby

Nádoby

TLAKOVÉ A BEZTLAKOVÉ NÁDOBY

Výroba nádob:
Tlakové nádoby stabilné s najvyšším pracovným pretlakom do 0,05 MPa
Tlakové nádoby stabilné ktorých jediným médiom je pitná voda alebo priemyselná voda
Beztlakové nádoby (zvarence podľa požiadaviek zákazníka)
Výrobky na prepravu a skladovanie (kontajnery, zásobníky, cisterny, silá)
Oceľové nádrže na kvapalné a plynné látky (horizontálne, vertikálne, jednoplášťové, dvojplášťové,
delené, nedelené)
Reaktory a kolóny

Montáž a oprava nádob:
Štandardné tlakové nádoby (vzdušníky, veterníky, expanzné nádoby)
Neštandardné tlakové nádoby (špeciálne zariadenia podľa požiadaviek zákazníka)
Zásobníkové ohrievače vody
Výmenníky tepla
Akumulačné nádrže
Napájacie nádrže, odplyňovače, expandéry
Rozdeľovače a zberače
Filtre
Autoklávy
Kompaktné odovzdávacie stanice tepla

Ďalšie služby:
Vypracovanie technickej (konštrukčnej) dokumentácie zariadenia
Vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie zariadenia v zodpovedajúcom rozsahu
Pevnostné, tepelné a hydraulické výpočty
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových nádob (STN 69 0012)

Povrchová úprava zariadenia:
– náterový systém
– tepelná izolácia vrátane opláštenia (pozinkovaným plechom, hliníkovým plechom)
Nedeštruktívne kontroly materiálov a zvarov (meranie hrúbky kovového materiálu)
Revízne prehliadky a opravy poistných ventilov a priemyselných armatúr (nastavenie otváracieho pretlaku)