Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

K-Kontrol, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 ako organizácia dodávateľského typu. Spoločnosť disponuje profesionálnymi schopnosťami a technickými kompetenciami pre úspešné realizovanie obchodných kontaktov v širokom spektre priemyselných odvetví i občianskej výstavby. V rámci svojho pôsobenia zabezpečuje komplexné technologické dodávky a služby súvisiace s prípravou a realizáciou prác v oblasti technického zabezpečenia a investičnej výstavby.

Súčasné technické a technologické vybavenie spoločnosti a odborná spôsobilosť zamestnancov umožňujú výrobu, montáž, rekonštrukciu, údržbu, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení a oceľových konštrukcií, vrátane montážnych a zváračských prác rôzneho druhu a určenia podľa požiadaviek zákazníka.

Na aktivitách firmy sa podieľa profesionálny tím vlastných pracovníkov, zmluvní spolupracovníci a špecializované organizácie. Spoločnosť je od roku 2006 držiteľom Certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2008 udeleného audítorskou organizáciou DET NORSKE VERITAS. K-Kontrol, spol. s r.o. je dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť pripravená splniť Vaše požiadavky v požadovanej kvalite, v dohodnutom termíne za dodržania zmluvne stanovených podmienok.

Hlavným cieľom spoločnosti je stať sa pre svojich súčasných aj budúcich zákazníkov synonymum stability a kvality v poskytovaní špičkových a komplexných služieb.